Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN KHÁC

Tập đoàn Vinashin hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 14 năm 2012

Ngày 20/3/2012 tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng), Tập đoàn Vinashin đã tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ- PCCN) lần thứ 14 năm 2012.

                                        Toàn cảnh lễ phát động
Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 18/10/2006. Chương trình này đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước và các quy định của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; phù hợp với chiến lược toàn cầu về an toàn vệ sinh lao động của tổ chức lao động quốc tế. Sự ra đời của chương trình quốc gia này là cần thiết và cấp bách trong nỗ lực giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN hàng năm và của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ –PCCN Trung ương, Tập đoàn Vinashin đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN lần thứ 14 với chủ đề “Xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp”.
   Ông Ngô Tùng Lâm - Phó TGĐ Vinashin trao tặng Bằng khen cho các tập thể
Năm 2011 tại Tp Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vinashin đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 13 với chủ đề: “An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Tại đây đại diện các đơn vị của Tập đoàn Vinashin đã ký cam kết thi đua đảm bảo an toàn lao động trong năm 2011 và thực hiện tốt chủ đề trên. Năm 2011 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2011 là năm đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn. Tuy nhiên công tác ATVSLĐ - PCCN vẫn được các đơn vị của Tập đoàn quan tâm đúng mức, đặc biệt tại các đơn vị thi công những sản phẩm trọng điểm.
Ông Nguyễn Văn Tích - Phó Chủ tịch CĐ Vinashin trao tăng Bằng khen cho các cá nhân
Năm 2011, toàn Tập đoàn đã chi trên 57,8 tỷ đồng cho công tác này, đây là cố gắng lớn của các đơn vị trong Tập đoàn nhằm đảm bảo trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống cháy nổ. Toàn Tập đoàn có trên 31.700 người được huấn luyện về ATLĐ, 19.201 lao động được khám sức khỏe định kỳ, 661người bị mắc bệnh nghề nghiệp, 729 cán bộ quản lý được huấn luyện, 15 đơn vị đã thành lập phòng ATLĐ, những đơn vị chưa thành lập phòng ATLĐ đều đã bố trí cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách phụ trách công tác Bảo hộ lao động.
                              Các đơn vị ký giao ước thi đua
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác ATVSLĐ- PCCN tuy nhiên trong năm 2011 toàn Tập đoàn vẫn để xảy ra 95 vụ tai nạn lao động trong đó có 57 người bị thương nặng và 5 vụ TNLĐ nghiêm trọng làm 06 người bị chết. Đối với các vụ TNLĐ xảy ra Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên đã giải quyết đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật cho người lao động, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan từ đó rút kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong toàn Tập đoàn để các đơn vị có biện pháp phòng tránh.
           Diễn tập PCCC tại hiện trường Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm

Thực hiện kế hoạch năm 2012 trong điều kiện hết sức khó khăn của thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tiếp tục thực hiện triệt để công cuộc tái cấu trúc toàn diện theo Quyết định 926/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch ATVSLĐ với giá trị 93,4 tỷ đồng, đây là điều kiện rất cơ bản để các đơn vị tập trung giải quyết tốt chủ đề của tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN lần thứ 14 là “Xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp”.

Nhân dịp lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 Tập đoàn Vinashin cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong ATVSLĐ- PCCN./.
Tạp chí Vinashin
Các tin khác
  Quảng cáo