Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
Cho thuê cầu cảng, kho bãi

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ có cầu cảng xếp dỡ hàng hóa với chiều dài 90m, có khả năng tiếp nhận tàu biển có trọng tải 5000 tấn cập cảng.

 Hệ thống nhà kho và bãi xếp hàng của Công ty có diện tích khoản 15.000m2.

Công ty đang quan tâm đầu tư nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa của cảng và hoàn thiện hệ thống nhà kho cũng như năng lực quản lý kho, bãi nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

                       

                                              Nhà xưởng, kho bãi  của Công ty

                      

                                             Bốc dỡ xi măng vận chuyển đưa vào kho

                     

                                       Một góc cầu cảng Công ty

                      

  Quảng cáo