Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Lịch sử hình thành Công ty

 Tiền thân là Công ty vận tải thủy Cần Thơ, được thành lập ngày 20/05/1977, đến ngày 14/05/2008 chuyển đổi thành Công ty cổ phần và chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

  Quảng cáo