Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN KHÁC

Hạ Long tổng kết công tác an toàn lao động năm 2011-phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn VSL Đ-PCCN năm 2012

Ngày 10-03-2012, Công ty đóng tàu Hạ Long (Tập đoàn Vinashin) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An toàn Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (AT VSLĐ - PCCN) năm 2011 nhằm đánh giá những những tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, thành quả đạt được và phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ năm 2012.
Trong năm 2011, Công ty luôn có kế hoạch ưu tiên cho cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị, máy móc nhằm tăng năng suất lao động, tăng khả năng cảnh báo, dự báo ATLĐ; thường xuyên đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn - bảo hộ lao động nên đã kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ người lao động. Trong năm vừa qua đã không để tai nạn nghiêm trong nào xảy ra.

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng cho 05 đơn vị, 22 tập thể tổ sản xuất, 172 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ-PCCN với tổng số tiền thưởng trên 26.000.000 đồng; Đ/c Lê Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn, Phó TGĐ Cty đã phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012 với chủ đề “Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động".

Với phương châm bảo đảm an toàn để sản xuất,  không chỉ trong Tuần lễ Quốc gia mà xuyên suốt trong năm, từng ngày, từng giờ, từng vị trí sản xuất, công tác giám sát an toàn của Công ty đóng tàu Hạ Long luôn luôn được đề cao, tăng cường đến tất cả các phòng, ban, phân xưởng, CB CNVC-LĐ để ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Lê Quý Đôn

Cty đóng tàu Hạ Long
Các tin khác
  Quảng cáo