Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
PHÒNG VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
Thông tin liên hệ
1. Mạc văn Cương - TGĐ
2. Nguyễn Thanh Tùng - P.TGĐ
3. Trần Minh Sơn - P.TGĐ
4. Cao Quốc Hùng - TP.TC-HC-Lao động tiền lương
5. Trần Hoàng Thọ - TP.Kế hoạch - Vật tư
6. Võ Thành Tho - TP. Kế toán - Tài chính >
7. Trần Chí Thanh - TP.Vận tải - Dịch vụ
8. Phạm Văn Chơn - TP.Kĩ thuật
9. Phan Việt Tuyến - PP.TC-HC-Lao động tiền lương
10. Huỳnh Hồng Gấm - PP.Kế toán - Tài chính
11. Bùi Minh Định - PP.Kĩ thuật
12. Nguyễn Xuân Mạnh - QĐ.xưởng Vỏ tàu
13. Nguyễn Thanh Dũng - Phó Trạm Tp.HCM
* Trần Chí Thanh - Trưởng Phòng vận tải và dịch vụ
- Điện thoại: 0918 038 375
- Email: thanhcashin@yahoo.com.vn

Gửi thông tin liên hệ!
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Đơn vị
Nội dung liên hệ *
Mã xác nhận
*
93aTwz
Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin trên trước khi gửi.
  Quảng cáo