Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
Thiết kế, giám sát thi công đóng mới sửa chữa phương tiện thủy

Ngoài trực tiếp đóng mới, sửa chữa Công ty cũng thực hiện dịch vụ thiết kế và giám sát thi công sửa chữa đóng mới các loại phương tiện thủy theo yêu cầu của khách hàng.               Du thuyền Cataco do Công ty tự thiết kế và đóng mới            Du thuyền 450 ghế do Công ty tự thiết kế và đóng mới
  Quảng cáo