Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
Báo cáo thường niên
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ NHU CẦU BÁN THANH LÝ TÀI SẢN

        Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ thông báo việc bán thanh lý tài sản cố định:

-        01 Tàu khách du lịch 104 ghế đã qua sử dụng.

-        Tên tàu: CASHIN - 01

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm

thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Thuyến và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã tiến hành lập thủ tục xin vay các khoản tiền nợ Lương, BHXH, BHTN đến hết tháng 09/2011, thời gian xin vay là 01 năm, theo các biểu mẫu hướng dẫn của Tập đoàn và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang.

Do hoạt động của tàu Cashin 01 chở khách tuyến Hà Tiên - Phú Quốc không hiệu quả, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ dự kiến sẽ bán thanh lý tàu để thu hồi vốn.


  Quảng cáo