Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN KHÁC

Đảng ủy Tập đoàn Vinashin triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2012

Ngày 4/2/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
Năm 2011, Đảng ủy Tập đoàn CNTT Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII bầu cử hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời, triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 03CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

       Trong năm 2011, Đảng ủy Tập đoàn đã kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Tập đoàn; các chức danh trưởng, phó các ban chuyên môn, các ban Xây dựng Đảng; đã ban hành các nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ để Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc ra quyết định về công tác cán bộ diện Tập đoàn quản lý. Năm 2011, Tập đoàn đã bổ nhiệm 71 cán bộ lãnh đạo; luân chuyển 40 cán bộ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị thành viên; cử 46 trường hợp thay thế người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại các công ty cổ phần.

       Cũng trong năm qua, công tác đào tạo, phát triển Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Năm 2011, toàn Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp được 309 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho gần 370 đảng viên dự bị; mở 4 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho hơn 400 quần chúng ưu tú... Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để đội ngũ, công nhân lao động hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn; thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của Tập đoàn và đơn vị trong quá trình tái cơ cấu, tạo sự tin tưởng, đồng thuận về tư tưởng và hành động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

        Năm 2012, với phương châm “Đoàn kết đồng lòng, kỷ cương, trí tuệ, đẩy nhanh tái cơ cấu, sản xuất hiệu quả, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể quần chúng tiên tiến tạo tiền đề xây dựng một Vinashin ổn định và phát triển”, Đảng ủy Tập đoàn CNTT Việt Nam đề ra các nhiệm vụ chủ yếu là: Hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án chiến lược phát triển của Tập đoàn từ nay đến 2020, tầm nhìn đến 2030; tập trung chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu theo kế hoạch đã đề ra; lãnh đạo công tác thị trường, xây dựng kết hoạch và tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

       Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng.

       Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong việc chấp hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng; phấn đấu 100% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.


 Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho
Chi bộ Đảng công ty Cảng Chân Mây và Đảng bộ Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn CNTT Việt Nam đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho chi bộ Đảng công ty Cảng Chân Mây đạt danh hiệu TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm từ 2009-2011; tặng Bằng khen cho Đảng bộ Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm  vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011; tặng giấy khen cho 2 TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011.
 
         Tạp chí Vinashin
Các tin khác
  Quảng cáo