Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
CƠ CẤU QUẢN TRỊ

Cơ cấu quản trị

 

Ông Lê Hồng Quang
Chủ tịch HĐQT

  
 

Ông Mạc Văn Cương
(Tổng GĐ)

 

Ông Trần Minh Sơn
(Phó TGĐ)
Ông Nguyễn Thanh Tùng
(Phó TGĐ)

 

   

  Quảng cáo