Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN THỊ TRƯỜNG

Một Vinashin mới tiếp tục khẳng định thương hiệu và chất lượng

Nhân đầu xuân mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Bộ trưởng đã có nhận xét về hoạt động của Tập đoàn trong năm 2011, những vấn đề về phát triển Tập đoàn tới 2020, cũng như vai trò quản lý của Bộ đối với doanh nghiệp.

Tạp chí xin đăng tải toàn văn bài trả lời phỏng vấn Bộ trưởng với đầu đề của Ban biên tập.

Với nhiệm vụ ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Vinashin xin Bộ trưởng những nhận xét tổng quát về Tập đoàn năm 2011?

Bước vào năm 2011, với các nhiệm vụ được giao đối với Tập đoàn Vinashin, Bộ GTVT, Tổ công tác tái cơ cấu tổ chức, sản xuất kinh doanh xác định nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, hoàn thiện tổ chức của Tập đoàn, chính vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ nhiệm bổ sung 03 Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn. Đến nay, Hội  đồng thành viên của Tập đoàn đã được kiện toàn gồm 05 thành viên.

- Chỉ đạo Tập đoàn hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, phối hợp các Bộ, ngành liên quan thẩm định, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 28/01/2011.

- Phối hợp các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tờ trình số 951/TTr-BGTVT ngày 24/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải). Chỉ đạo Tập đoàn xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Chỉ đạo Tập đoàn khẩn trương thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 và Quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày 18/11/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 06/6/2011 về một số chủ trương, biện pháp để thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải thường xuyên phối hợp với Tổ công tác tái cơ cấu tài chính, các Bộ, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc Tập đoàn thực hiện các biện pháp duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2011, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Chính phủ, Ban chỉ đạo tái cơ cấu, sự phối hợp hỗ trợ khẩn trương, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, cùng với sự tích cực trong chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên Tập đoàn, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn Tập đoàn, kết quả đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã từng bước được phục hồi, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động, không gây tác động xấu đến sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu.

 
Bộ trưởng làm việc với Tập đoàn

Tại cuộc họp với lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ngày 28/9/2011, Bộ trưởng có nói rằng: “Bộ Giao thông vận tải cần thay đổi tư duy quản lý nhà nước với Vinashin”. Xin Bộ trưởng nói rõ hơn vấn đề này?

Đối với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, được thí điểm thành lập theo Quyết định số 104/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/ 2006. Do cơ chế thí điểm nên Chính phủ giao nhiều cơ quan phối hợp, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, công tác giám sát hoạt động của doanh nghiệp chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Vì vậy, đồng thời với việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phân cấp quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan thuộc Bộ GTVT phải chủ động trực tiếp phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp giải quyết triệt để các vướng mắc trong phạm vi quyền hạn của Bộ, nghiêm túc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu được pháp luật quy định. Đối với các vấn đề liên quan đến các cơ quan khác phải khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các phương án trình lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh... để giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng định hướng, phù hợp chiến lược phát triển của ngành và của nền kinh tế đất nước.

Bộ trưởng tới dự và phát biểu tại Lễ hạ thủy tàu hàng 34.000 tấn ở Phà Rừng
Qua Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Bộ trưởng sẽ nói điều gì với cán bộ, công nhân viên chức của Tập đoàn đang hoạt động tại các đơn vị trên địa bàn cả nước, nhân đầu xuân mới?

Năm 2011 vừa qua Tập đoàn đã có nhiều cố gắng trong công tác tái cơ cấu, từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục đứng vững, khẳng định năng lực đóng và sửa chữa tàu biển với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. Bước sang năm mới 2012, tôi hy vọng Tập đoàn từng bước ổn định hơn, đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tập đoàn sẽ tiếp tục được cải thiện.

Với bề dày thành tích được tạo dựng qua nhiều thế hệ, mặc dù có những lúc thăng trầm. Tuy nhiên, tôi tin tưởng tập thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn sẽ đoàn kết, tập trung phát huy thế mạnh, khắc phục nhược điểm để xây dựng một Vinashin mới, tiếp tục khẳng định thương hiệu, khẳng định chất lượng với khách hàng trong nước và quốc tế.

Nhân dịp đầu xuân mới, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ GTVT, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên, người lao động đã và đang làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam lời chúc sức khỏe, thành công.

Xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng!

 

             Vũ Hùng  -Tạp chí Vinashin
Các tin khác
  Quảng cáo