Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
Báo cáo thường niên

Về việc Đề nghị tổ chức đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến cam kết trả nợ tiền vay các khoản vay tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 9/2011 để thanh toán cho CBCNV

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã tiến hành lập thủ tục xin vay các khoản tiền nợ Lương, BHXH, BHTN đến hết tháng 09/2011, thời gian xin vay là 01 năm, theo các biểu mẫu hướng dẫn của Tập đoàn và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ – Hậu Giang.

               

Nội dung thông tin xin cập nhật tại đây:

Các tin khác
  Quảng cáo