Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN KHÁC

Hội nghị quán triệt nghị quyết trung ương 4 khóa XI

Sáng ngày 8/6/2012, Đảng ủy Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, BCH trung ương Đảng khóa XI cho hơn 30 cán bộ, đảng viên Công ty.
Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên đã được phổ biến, quán triệt các nghị quyết số 12" Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết số 13 "xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Các báo cáo viên là đồng chí Bí thư và đồng chí phó Bí thư Đảng ủy cũng đã quán triệt thêm các yêu cầu về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại Đảng bộ Công ty theo các kế hoạch và hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn; phổ biến một số nội dung trong hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII điều lệ đảng khóa XI; quán triệt lại các quy định mới về những điều đảng viên không được làm.
Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và đạt kết quả.
Một số hình ảnh Hội nghị:


Các tin khác
  Quảng cáo