Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN THỊ TRƯỜNG LOGISTIC, ĐÓNG MỚI, SỬA CHỮA

Luật sửa đổi Giao thông đường thủy nội địa góp phần kéo giảm TNGT

Sáng 22/6, Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kì họp thứ bảy, ngày 17/6/2014. Luật đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Luật sửa đổi, bổ sung đã khắc phục được những hạn chế, bất cập của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 chưa đáp ứng, đặc biệt là bổ sung quy định về tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, quy định áp dụng pháp luật đối với các hoạt động ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý có hoạt động vận tải.

Sau hơn hai năm Bộ GTVT triển khai thực hiện, các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã bám sát, chủ động tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, góp phần làm chuyển biến nhận thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; hoạt động vận tải thủy nội địa đã có bước phát triển, sản lượng hàng hóa lưu thông bằng đường thủy nội địa ngày càng tăng; công tác quản lý hoạt động vận tải hành, vận tải khách ngang sông, vận tải khách du lịch, hoạt động vận tải hàng hóa đã được thực hiện theo đúng quy định. Luồng tuyến thông suốt, trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế, vận tải đường thủy nội địa phát triển, tăng trưởng khá.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông Đường thủy nội địa sáng 22/6.

Hội nghị cũng nêu lên những khó khăn hiện tại của Ngành như: Sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương chưa được thường xuyên liên tục. Tỷ lệ thuyền viên, người lái phương tiện chưa qua đào tạo, chưa có bằng, chứng chỉ chuyên môn vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, phương tiện vận tải hành khách trên tuyến từ bờ ra đảo, giữa các đảo chưa thực hiện lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động – AIS khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải. Nhiều địa phương chưa có quy hoạch về giao thông thủy, bến thủy nội địa, hoặc có quy hoạch nhưng chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Hội nghị cũng đề xuất kiến nghị các Sở GTVT tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và các quy định khác của pháp luật. Lực lượng liên ngành Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảnh sát giao thông, Đăng kiểm Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành của 3 Cục về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy đối với đơn vị kinh doanh vận tải, người lái phương tiện.

Đối với các doanh nghiệp, HTX, cá nhân kinh doanh vận tải thường xuyên cập nhật thông tin nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; đồng thời nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến những quy định cho đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện, tự giác chấp hành, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát triển biền vững.

(Trích nguồn: http://www.baogiaothong.vn)

Các tin khác
  Quảng cáo