Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN SẢN PHẨM DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 26/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ tổ chức thành công Đại Hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2013.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cổ đông pháp nhân Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam cùng 20 đại biểu cổ đông về dự họp sở hữu và đại diện cho 3.725.311 cổ phần chiếm 89,160 % tổng số cổ phần của Công ty.


Trong phần tham luận, Đại hội được nghe các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013;  báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát. Các cổ đông tham dự Đại hội đã thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2013,  mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của các cổ đông nhằm nâng cao hơn nữa kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết cần biểu quyết và biên bản Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013.

                                                                   Tin ảnh: HT

Các tin khác
  Quảng cáo