Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
Dự án, hợp đồng đóng tàu

Sửa quy định thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2009NĐ-CP ngày 26/3/2009 về đăng ký và mua, bán tàu biển.
Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam được cấp cho tàu biển có đủ các điều kiện và đã được đăng ký vào sổ đăng ký tàu biển quốc gia theo trình tự thủ tục quy định. Đối tượng được cấp là chủ tàu có tàu biển đã được đăng ký.

Nghị định nêu rõ, ngoài các loại giấy tờ như quy định trước đây, hồ sơ đăng ký tàu biển còn phải có thêm chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định, gồm bản chính tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và bản chính chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tàu biển là đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp bản chính tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế.

Tổ chức, cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến một trong các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực là Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng đặt tại Chi cục Hàng hải Việt Nam thành phố Hải Phòng, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Sài Gòn đặt tại Chi cục Hàng hải Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Đà Nẵng đặt tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, chậm nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

Đối với việc đăng ký tàu biển có thời hạn, Nghị định cũng quy định thêm thời hạn đăng ký tàu biển được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tương ứng với thời hạn của hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần hoặc theo đề nghị của chủ tàu.

Tàu biển cũng có thể được đăng ký tạm thời và mang cờ quốc tịch Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam được cấp trong các trường hợp chưa nộp phí, lệ phí theo quy định, chưa có giấy chứng nhận xóa đăng ký hoặc tạm ngừng đăng ký tàu biển, chủ tàu chạy thử tàu được đóng mới hoặc nhận tàu đóng mói để đưa về nơi đăng ký trên cơ sở hợp đồng đóng tàu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10.

 

Nguồn: Vietnam+ & VietNam  Shipper
Các tin khác
  Quảng cáo