Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
TIN SẢN PHẨM DỊCH VỤ
CÔNG TY ĐƯỢC GIAO THI CÔNG 10 DẦM CÂU THÉP BALÂY LOẠI CẢI TIẾN

Ngày 03/05/2013 vừa qua Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã được giao thi công và lắp đặt 10 dầm cầu Thép Balây loại cải tiến cho chủ đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Hậu Giang.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 26/4/2013 vừa qua, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ tổ chức thành công Đại Hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2013.


Đảng ủy Công ty CPCNTT & VT Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác XD Đảng năm 2013
Ngày 07/3/2013 vừa qua tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2013.

Công ty CP công nghiệp tàu thủy & vận tải Cần Thơ tiếp nhận và sửa chữa sà lan ADCo09
Ngày 8 /12/2011 vừa qua Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy & vận tải Cần Thơ đã tiếp nhận và đưa sà lan ADCo-09 lên đà để sửa chữa bảo dưỡng.
Chọn một trang
Previous 1 2   
  Quảng cáo